ลอรีอัลติดหนึ่งในสององค์กรของโลก คว้ารางวัลผลงานสิ่งแวดล้อมระดับ AAA

ลอรีอัลได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของโลกที่มียุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทำลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกสรรทรัพยากรและวัตถุดิบเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

 

การจัดลำดับของ CDP ครอบคลุมถึงการประเมินผลงานขององค์กรต่างๆ ที่มีพันธสัญญาด้านการปกป้องป่า ซึ่งมียุทธศาสตร์และการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้แก่ ไม้ ไม้สัก น้ำมันปาล์ม และวัตถุดิบต่างๆ  อันเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายป่า

 

ข้อมูลการดำเนินงานของ 175 องค์กรชั้นนำผ่านการประเมินอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ CDP ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทำลายป่าขององค์กร และประเมินผลการจัดลำดับโดยเซาท์ โพล กรุ๊ป พันธมิตรของ CDP โดยมีเพียง 8 องค์กรในโลกเท่านั้นที่ได้รับการจัดลำดับให้มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ A

 

ผลงานที่โดดเด่นในการจัดลำดับครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของลอรีอัล ซึ่งได้รับยกย่องจาก CDP ให้มีผลงานด้านการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ยอดเยี่ยมในระดับ A มาก่อนหน้านี้แล้ว

 

กล่าวได้ว่าลอรีอัลเป็นเพียงหนึ่งในสองบริษัทจาก 2,969 บริษัทชั้นนำของโลกซึ่งเข้าร่วมการประเมินจาก CDP ในปี 2016 ที่ได้รับการจัดลำดับให้มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมในระดับ “A” ทั้งสามด้าน ได้แก่ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการทำลายป่า

 

นายฌอง-ปอล แอกง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งลอรีอัลกล่าวว่า “ทีมงานของลอรีอัลยึดมั่นในด้วยพันธสัญญาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sharing Beauty with All และ ลอรีอัลมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในทุกกิจกรรมการดำเนินงานแต่ละวันในทุกประเทศทั่วโลก เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับยกย่องสำหรับผลงานทั้งสามด้าน ซึ่งจะสนับสนุนให้เราก้าวไปข้างหน้าและมุ่งมั่นนำพาบริษัทไปสู่การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป”

 

 

เกี่ยวกับ ซีดีพี

ซีดีพี เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พัฒนาระบบการตรวจวัดและให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพื่อประเมินยุทธศาสตร์ พันธสัญญา และการดำเนินงานของบริษัทในด้านบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ในอดีต ซีดีพี ใช้ชื่อโครงการว่า Carbon Disclosure Project โดยลอรีอัล เป็นสมาชิกของ ซีดีพี ตั้งแต่ปี 2002