ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของลอรีอัล ด้วยการดึงดูดและพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถ

ความสามารถเฉพาะบุคคลคือรากฐานของแนวคิดอันเยี่ยมยอดทั้งปวง ตัวองค์กรไม่ใช่จุดสิ้นสุดในตัวของมันเอง หากเป็นหนทางที่จะสร้างสรรค์สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาความสามารถ ด้วยความยึดมั่นในอุดมคตินี้ ทีมทรัพยากร- บุคคลของลอรีอัลจึงต้องประสาน 2 ปัจจัยหลักเข้าด้วยกัน คือ ช่วยให้พนักงานของลอรีอัลเลือกเส้นทางการทำงานที่เหมาะสม  พร้อมๆไปกับการส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทด้วย  ภารกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการดึงดูด ระบุ เลือก พัฒนา และมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีความสามารถเยี่ยมยอดที่สุดในหน่วยธุรกิจและแผนกต่างๆขององค์กร

 

สายงานทรัพยากรบุคคล

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย