ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทบาทของฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง  ภารกิจของพวกเขาคือการเพิ่มการเป็นที่รู้จักให้กับบริษัท รักษาชื่อเสียงในระยะยาวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลอรีอัล รวมทั้งแบรนด์ต่างๆในเครือด้วย

ทุกวันนี้ ชื่อเสียงของแบรนด์หรือของบริษัทนับเป็น 75% ของมูลค่าทั้งหมด การชักชวนและความสามารถในการโน้มน้าวมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นความท้าทายของแบรนด์จึงอยู่ที่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะสร้างความโดดเด่นในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันสูงนี้ 

ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบันแนวโน้มของช่องทางข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานสื่อสารองค์กรที่ลอรีอัล อีกส่วนคือกลยุทธ์หลากหลายช่องทาง (Multi-channel) รวมถึง Communication 2.0  สังคมออนไลน์ และกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย (นักข่าว บล็อกเกอร์
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด บุคคลผู้มีชื่อเสียง ผู้บริโภค กลุ่มทำงานด้านวิทยาศาสตร์ พนักงาน และผู้มีอิทธิพลด้านอื่นๆ)  คือผู้ที่ใช้ทุกเครื่องมือการสื่อสาร ความร่วมมือ การจัดงาน การให้การสนับสนุน สื่อมวลชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน องค์กรสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความรู้จักกับบริษัท
และแบรนด์ในเครือ

 

สายงานสื่อสารองค์กร

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย