พัฒนาธุรกิจและการขาย

ความเชี่ยวชาญของลอรีอัลในด้านการขายและจัดจำหน่ายเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทีมงานขายของเรามีความกระตือรือร้น เปิดกว้าง และมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จของแบรนด์ในเครือ

การบุกเบิกตลาดใหม่ในระดับนานาชาติเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของลอรีอัล เราเป็นผู้นำตลาดในทุกวงจร
การจัดจำหน่าย และมีความเชี่ยวชาญในด้านช่องทางการขายและการค้าปลีกโดยเฉพาะ  การเข้าร่วมทำงานกับฝ่ายขาย
ของลอรีอัล หมายถึงโอกาสที่จะได้ใช้พลังและความสามารถในการโน้มน้าวของคุณ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และการเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการทำงานที่มีเส้นทางและโอกาสงานอันหลากหลาย

งานขายครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ เราต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของลอรีอัลในการติดต่อกับผู้แทนจำหน่าย พัฒนาแผนงานลูกค้า และจัดการต่อรองกับพันธมิตรของเรา งานขายยังรวมถึง
แง่มุมด้านกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ของแบรนด์และกลยุทธ์การขาย โดยยึดจากผลสำรวจกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้าต่างๆ
นอกจากนั้น งานขายยังเป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำ ซึ่งสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับแผนกอื่นๆในองค์กร และการพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถโดดเด่น ท้ายที่สุดคือการมุ่งไปที่ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ของการขาย พัฒนาส่วนแบ่งการตลาด และสร้างเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆให้เข้มแข็งในทุกๆช่องทางการจัดจำหน่าย

 

สายงานพัฒนาธุรกิจและการขาย

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย