เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ต่อประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจของลอรีอัล

ทุกวันนี้ ลอรีอัลต้องรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแผนก IT ของบริษัทคือแนวหน้าในการจัดการกับความท้าทายนี้ ในแต่ละวันพนักงานลอรีอัลกว่า 68,900 คนใช้ระบบ IT ของบริษัท เราจึงต้องมีทีมงาน IT ในทุกแผนก พวกเขาพัฒนาโปรเจคให้กับแบรนด์และโรงงานมากกว่า 40 แห่งของเรา รวมถึงศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้วย การมี
ส่วนร่วมและความเชี่ยวชาญของพวกเขามีส่วนสำคัญมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและกลยุทธ์ต่างๆ

ภารกิจหลักของพวกเขาคือการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ
เต็มประสิทธิภาพของแต่ละแผนก รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดีขึ้นด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมงานแผนก IT ยังเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งงานของพวกเขาครอบคลุมถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการกับการปฏิวัติทางดิจิตอลด้วย

 

 

สายงานการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย