การปฏิวัติของโลกดิจิตอลได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้บริโภคไปโดยสิ้นเชิง เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ลอรีอัลจึงเสริมทีมงานให้แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

การปฏิวัติของโลกดิจิตอลกำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมความงาม  ซึ่งหมายความว่า
การส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอลเป็นเรื่องจำเป็นสูงสุดสำหรับลอรีอัล เพื่อให้เราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ต่อการกำหนดเขตแดนตามหลักภูมิศาสตร์ และ
การกำเนิดซึ่งข้อมูลและช่องทางการสื่อสารจำนวนมหาศาล รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ด้วย

ทางเลือกและโอกาสใหม่ๆได้ถือกำเนิดขึ้น ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณด้านสื่อของแบรนด์ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้การเดินหน้าทางดิจิตอล อีกทั้ง E-commerceได้เปิดหนทางสู่ความเป็นไปได้มากมายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน  เราจึงต้องคว้าโอกาสนี้ ประสบการณ์ของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป และผลักดันให้ขอบเขตของจุดขายขยายกว้างไกลออกไปยิ่งขึ้น   สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทั้งในโลกออนไลน์และผ่านทางช่องทางการกระจายสินค้าหลายๆช่องทางพร้อมๆกัน   การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและฝ่ายบริการลูกค้า
ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศน์ หรือ  IT กลายเป็นกลไกอันทรงพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในวันนี้

 

สายงานดิจิตอล

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย