ลอรีอัลนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ดีที่สุดให้แก่ชายหญิงทั่วโลก การร่วมงานกับฝ่ายปฏิบัติการ หมายถึงการได้
ทำงานกับแถวหน้าในอุตสาหกรรมอันน่าอัศจรรย์และการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของการจัดส่งสินค้า

ฝ่ายปฏิบัติการ พัฒนา ผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของบริษัทไปยังผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง พวกเขาต้องใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด และเป็นวิธีที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคและคุณลักษณะ
ที่หลากหลายของแบรนด์ของลอรีอัลมากที่สุด 

ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 18,000 คนทำงานในฝ่ายปฎิบัติการที่สำนักงานใหญ่ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเกือบเท่ากับ 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมดขององค์กร และนับเป็นหนึ่งในเสาหลักที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของลอรีอัล ซึ่งทีมงานนี้กระจายอยู่ในโรงงาน 40 แห่ง และศูนย์จัดส่งสินค้าอีก 150 แห่งทั่วโลก ในปี 2007  ลอรีอัลได้มีการจัดระเบียบฝ่ายปฏิบัติการใหม่โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหญ่ๆ ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานวิจัยและการตลาดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำการตลาดของนวัตกรรมในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

ทีมงานนี้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่ง  พนักงานมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทั้งในเชิงหน้าที่ปฏิบัติและในเชิงภูมิศาสตร์ พวกเขาสามารถเข้าถึงทักษะและความเชี่ยวชาญหลากหลายที่ทำให้พวกเขาสามารถแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

 

สายงานแผนกปฏิบัติการ

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย