พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ : เพราะว่าอาชีพของคุณต้องสร้างขึ้นเพื่ออนาคต ลอรีอัลจึงสร้างระบบการพัฒนาสายงานของคุณที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณควบคุมเส้นทางอาชีพของคุณ

จงกระตือรือร้นเพื่ออนาคตของคุณ
ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ คุณต้องมีความรวดเร็วฉับไว มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเอง สร้างสมประสบการณ์ และแสดงถึงความสามารถของคุณ ลอรีอัลให้ทรัพยากรที่จำเป็น เราทราบว่าการพัฒนาอย่างมืออาชีพต้องใช้ระยะเวลา และเราเชื่อว่าพนักงานของเราต้องเป็นผู้ที่กระตืนรือร้นที่สร้างอาชีพของคุณ

ระบบง่ายและชัดเจน
เราได้สร้างระบบเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ อ้างอิงจากการประเมินความสามารถประจำปี ที่จะช่วยให้เราระบุและพัฒนาผู้มีศักยภาพ หน้าที่ของแต่ละบุคคลระบุไว้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากร หรือ
พนักงานเอง ซึ่งที่เพิ่มมาคือระบบการประเมินที่ง่ายและชัดเจน ซึ่งเหมือนกันทั่วทั้งองค์กร

การพัฒนาที่เหมาะกับคุณที่สุด
เราไม่เชื่อว่าการพัฒนาอาชีพโดยหนทางเพียงทางเดียวจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ เราจึงมีการนำเสนอการพัฒนาอาชีพของคุณใน 3 รูปแบบ ดังนี้

ประสบการณ์
การทำงานในหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบในสายงานเดิม การเปลี่ยนสายงานใหม่ การฝึกฝน
การทำงานในช่องทางการขายใหม่ หรือจะเป็นการค้นพบตลาดใหม่ ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญและมีความหมาย
ต่อการก้าวหน้าในอาชีพทั้งนั้น

การศึกษา
การเรียนรู้ความรู้หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ก็เป็นอีกทางที่จะทำให้คุณก้าวหน้า

การพบปะผู้คน
การสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในสายงานหรือระดับต่างๆ การเรียนรู้จากคำแนะนำหรือประสบการณ์จากพวกเค้า
ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเองของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว คุณอาจต้องการที่จะทดลองการได้รับการฝึกฝนใหม่ๆ
เพื่อช่วยให้คุณเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและกำหนดเป้าหมายและความสามารถที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 

> รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆที่ลอรีอัล