ผลงาน

 • 4,92 พันล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงาน
 • + 8,5% เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นต่อหุ้น
 • + 6,5% ผลกำไรต่อหุ้น ในปี 2018

TALENTS

 • ลำดับ 1 ในยุโรป ด้านบริษัทที่มีความเท่าเทียมทางเพศจากการจัดอันดับของ Equileap
 • Top 10 ลอรีอัลติด 10 อันดับแรกของจากการจัดลำดับดัชนีด้านความหลายหลาย และผนวกรวม ของ Thomson Reuters
 • ครั้งแรก การเสนอแผนการซื้อหุ้นบริษัทให้พนักงาน
 • 22,000 คือจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแผนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านดิจิทัล

ดัชนี้ชี้วัดปี 2018 « Sharing Beauty With All »¹

 • 79% ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2018 มีการปรับปรุงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • -77% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าตั้งแต่ปี 2005
 • -48% ลดปริมาณการใช้น้ำ ตั้งแต่ปี 2005
 • -37% ลดการสร้างขยะ ตั้งแต่ปี 2005
 • 3A จากการจัดอันดับของ CDP ในด้านลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และปกป้องป่าไม้จากระบบห่วงโซ่อุปทาน²


 

 • 88% ของแบรนด์ได้มีการประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 63,584 ผู้คนจากชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจได้โอกาสเข้าถึงการจ้างงาน
 • 83% ของพันธมิตรทางธุรกิจของกรุ๊ป ได้รับการประเมินและคัดเลือกจากพื้นฐานของการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม³

 • 96% ของพนักงานประจำในกรุ๊ป ได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศที่อาศัยอยู่⁴


 •  
 • ¹ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงงานของลอรีอัลกรุ๊ป หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในปี 2018.

  ² CDP เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศ ที่ประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างๆ


 •  
 • ³ พันธมิตรทางธุรกิจ คือซัพพลายเออร์ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมกลยุทธเพื่อความยั่งยืนของลอรีอัล กรุ๊ป ในด้านต่างๆเช่น ด้านยอดขาย นวัตกรรม ข้อตกลงร่วมกันทางกลยุทธ์ และการปรับปรุงด้านภูมิศาสตร์.

  ⁴ หมายถึงจำนวนพนักงาน 100% ภายใต้โครงการ Share & Care ของลอรีอัล (คือพนักงานประจำของกรุ๊ป ไม่รวมพนักงานสัญญาการจ้างงานชั่วคราวในบางประเทศ ที่ทำงานน้อยกว่าแต่ไม่เกิน <21 ชั่วโมง /สัปดาห์ ที่ปรึกษาด้านความงามและพนักงานตามร้าน ส่วนกิจการที่เพิ่งรวมเข้ามา และบริษัทย่อยรายใหม่ จะใช้กระบวนการนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป). •  

Digital

 • 1,2 พันล้าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์¹
 • 350 ล้าน ผู้ติดตามบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค²

สัดส่วนของดิจิทัลในยอดขาย

 • €3 พันล้านยูโร คือยอดขายอี-คอมเมิร์ซ
 • 11% ของยอดขายรวม มาจากอี-คอมเมิร์ซ ถือเป็น "ประเทศ" ที่สองของลอรีอัล
 • +40,6% การเติบโต like-for-like ของยอดขายบน e-commerce ในปี 2018
 • ¹ ข้อมูลจาก : Google Analytics - จากแอคเคานท์ของลอรีอัล.

  ² ข้อมูลจาก : ข้อมูลการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คทั่วโลก •  
 • ¹ ยอดขายที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา + ยอดขายโดยประมาณจากแบรนด์ที่ขายผ่านเว็บไซต์ผู้ค้าปลีกของเรา (ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ).

  ² การเติบโตขึ้นอยู่กับโครงสร้างเทียบเคียงและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมือนกัน. •  

การวิจัย

 • 505 สิทธิบัตรทื่ยื่นจดในปี 2018
 • 914 ล้านยูโร เงินลงทุนเพื่องานวิจัยและนวัตกรรม
 • 21 ศูนย์วิจัยที่กระจายทั่ว 6 ฮับในระดับภูมิภาคและ 3 ศูนย์วิจัยระดับโลกในยุโรป
 • 14 ศูนย์ประเมินผล

การผลิตของเรา

 • 40 แหล่งการผลิต
 • 38 แหล่งผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2018 รวมโรงงาน 12 แห่ง
 • 100 การตรวจสอบคุณภาพโดยเฉลี่ยในแต่ละผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา : รายงานประจำปี 2018, กดเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมฉบับออนไลน์.