ผลิตภัณฑ์อุปโภค

L'Oréal Paris

ลอรีอัล ปารีส
ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามอันดับต้น ที่มีวางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วไป ลอรีอัล ปารีส ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงทุกคน ซึ่งทูตความงามของลอรีอัล ปารีส คือตัวแทนความงามในอุดมคติ
ที่รวมไว้ในสโลแกนอันเป็นตำนาน: “คุณค่าที่เราคู่ควร”

>  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์
> เชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์

Garnier

การ์นิเย่
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ การ์นิเย่ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ เพื่อให้
ตอบโจทย์ความต้องการด้านความงามที่หลากหลาย วันนี้ การ์นิเย่ เป็นแบรนด์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของลอรีอัล
วางจำหน่ายในกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ด้วยความไม่หยุดนิ่งและการมองโลกในแง่ดี กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้
แบรนด์พัฒนารุดหน้าอย่างต่อเนื่อง

>  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์
> เชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์

เมย์เบลลีน นิวยอร์ก

เมย์เบลลีน นิวยอร์ก เป็นแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำของโลก ซึ่งมีวางจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศ โดยเป็นแบรนด์
ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ผนวกกับความล้ำนำเทรนด์ และมนต์เสนห์ของมหานครนิวยอร์กเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นพันธกิจ
ของเมย์เบลลีน นิวยอร์ก คือการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องสำอางที่ใช้ง่าย และสามารถเข้าถึงผู้หญิงทุกคน

>  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์
> เชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์

 

>  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์
> เชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์