ตัวเลขสำคัญของลอรีอัล ประเทศไทย

บริษัทความงามอันดับ 2 ของประเทศไทย (ไม่รวมตลาดขายตรง)

#1 บริษัทความงามที่มีอัตราการเติบโตสุงสุด (เปรียบเทียบกับบริษัทความงามข้ามชาติที่มีผลประกอบการสูงกว่า 5,000ล้านบาท)

#1 ผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

#1 บริษัทความงามที่น่าทำงานด้วยที่สุด (Qualifiles survey 2016)

นำเสนอ 23 แบรนด์นวัตกรรมความงามระดับโลก