คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย นาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี ทุ่มเททำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำให้ลอรีอัล ประเทศไทย เป็นบริษัทความงามอันดับ 1 ของประเทศ มีผลประกอบการทางธุรกิจยอดเยี่ยมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และเป็นบริษัทที่พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจ และที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย รวมถึงการร่วมสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็ง สวยงาม และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน