คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย อินเนส คาลไดรา มุ่งบรรลุเป้าหมายในการทำให้ลอรีอัล ประเทศไทย เป็นบริษัทความงามอันดับ 1 ของประเทศ  พร้อมเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาและดูแลบุคลากร และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม