ก้าวย่างของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

หลายสิบปีหลังจากที่เอเย่นต์ต่างๆ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ของบริษัทลอรีอัลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านความงามของผู้บริโภคคนไทย ลอรีอัลได้เปิดสำนักงานแรกในประเทศไทยในปี 2535 และสำนักงานที่สองในปี 2537 และได้รวมสองสำนักงานนี้เป็นบริษัทเดียวกันในปี 2540 ภายใต้ชื่อ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด

 

ปัจจุบัน บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด

  • บริษัทความงามอันดับสองของประเทศ (ไม่รวมตลาดขายตรง)

  • บริษัทความงามที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในประเทศ (เปรียบเทียบกับบริษัทความงามข้ามชาติที่มี
    ผลประกอบการสูงกว่า 5,000
    ล้านบาท)

  • ผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคชาวไทย

  • มีพนักงานประจำ 500 คน และพนักงานตามสัญญาจ้าง 1300 คน

  • นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงาม 23 แบรนด์ แบ่งเป็น 4 แผนกในช่องทางจัดจำหน่าย

  • เมื่อ ม.ค. 2560 ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ได้รับการรับรอง LEED Certified ระดับ Silver สะท้อนถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน