โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้มั่นใจในการพัฒนา ลอรีอัลอาศัยศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลก แบรนด์ชั้นนำหลากหลายและเอกลักษณ์ ซึ่งแบ่งกลุ่มตามช่องทางการจัดจำหน่าย และการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

การวิจัยคือยีนส์ของลอรีอัล

ลอรีอัลลงทุนมหาศาลกับการวิจัยและมีนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางเป็นหัวใจของการเติบโตขององค์กร ด้วยโมเลกุลมากกว่า 130 โมเลกุลที่พัฒนาขึ้นตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ลอรีอัลมีความสามารถพิเศษในการจดสิทธิบัตรส่วนผสมสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่ง ลอรีอัลจัดตั้งศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเครือตามแนวนโยบายในหกภูมิภาค (ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน บราซิล และอินเดีย) ศูนย์วิจัยในแต่ละภูมิภาคของโลกเหล่านี้จะบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย "ความเชี่ยวชาญการพัฒนา" และ "หลักการตลาด" พันธกิจของศูนย์วิจัยเหล่านี้ยังรวมถึงการทำความเข้าใจอุปนิสัย ความต้องการ และข้อบ่งชี้ความพึงพอใจเกี่ยวกับความงามของประชากรในท้องถิ่น การทำงานร่วมกันระหว่าง
การวิจัยและการตลาดนี้ทำให้ลอรีอัลสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ประยุกต์ให้เหมาะกับผิวพรรณ เส้นผม และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ดูแผนผังที่ตั้งของศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทั่วโลกของลอรีอัล

 

แบรนด์ชั้นนำที่โดดเด่นและหลากหลาย

ลอรีอัลได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นบริษัทเครื่องสำอางระดับสากลที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทุกประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า และน้ำหอม สิ่งที่ทำให้ลอรีอัลมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือการบริหารจัดการแบรนด์เหล่านี้โดยการแบ่งตามแผนกที่มีความเชี่ยวชาญในช่องทางการกระจายสินค้าของตน และนี่ทำให้ลอรีอัลสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งชายและหญิงได้ทุกไลฟ์สไตล์ รวมทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายในแต่ละประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก
ดูแบรนด์ต่างๆ ในเครือลอรีอัล (เชื่อมโยงไปยังหัวข้อแบรนด์)

 

ระบบการผลิตแบบบูรณาการ

ลอรีอัลเลือกใช้ระบบบูรณาการในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ความงามเกือบร้อยละ 90 ซึ่งวางจำหน่ายในท้องตลาดนั้น ผลิตจากโรงงาน 41 แห่งของลอรีอัล ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

การผลิตแบบบูรณาการทำให้ลอรีอัลสามารถรับประกันคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับหรือสืบมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตได้ อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงต่างๆ และใช้เครื่องมือการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีแผนกปฏิบัติการ(Operations Division) เพียงหน่วยงานเดียวคอยกำกับดูแลการผลิตและการกระจายสินค้าทั่วโลก ประกอบไปด้วยสายงานธุรกิจ 7 สายงาน ได้แก่ การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดส่งสินค้า สายงาน
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตลอดทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจนกระทั่งการจัดส่งสินค้า

ลอรีอัลได้ขยายฐานการผลิตให้กระจายใน 5 ภูมิภาคหลักทั่วโลก เพื่อขานรับและปรับให้เข้ากับความหลากหลายในตลาดแต่ละท้องถิ่น การตั้งโรงงานผลิตในท้องถิ่นการทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้รวดเร็วขึ้นและซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ลอรีอัลให้ความสำคัญกับความสำเร็จในการเลือกสรรคู่ค้า ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันยืนยาวและแนบแน่นกับลอรีอัล เพื่อการร่วมมือกันสรรสร้างนวัตกรรมความงามอันล้ำสมัยต่อไป

ดูแผนผังที่ตั้งของโรงงานของลอรีอัลทั่วโลก