1/ องค์กรที่เราทำงานด้วย 

EDGE

EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) พัฒนาวิธีการประเมินและมาตรฐานการรับรองธุรกิจชั้นนำระดับโลกเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ กระบวนการรับรองของ EDGE ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือให้องค์กรสร้างสถานที่ทำงานที่เหมาะสมสำหรับหญิงและชาย และแนะนำการใช้ประโยชน์จากความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเต็มที่
การประเมินของ EDGE ประกอบด้วยห้าส่วนสำคัญ ได้แก่ ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกัน การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนขั้น การอบรมและการดูแลให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ ตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุดและวัฒนธรรมบริษัท

การร่วมมือกับลอรีอัล
ในปี 2014 L’Oréal ได้เริ่มต้นกระบวนการรับรองตามมาตรฐาน EDGE สำหรับบริษัทสาขาในประเทศอินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และอื่นๆ ในปี 2017 ทาง EDGE ได้ต่ออายุการรับรองให้กับประเทศออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา อินเดีย และรัสเซีย

 

GEEIS

GEEIS (Gender Equality European and International Standard) คือมาตรฐานที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทยุโรปและนานาชาติ วัตถุประสงค์คือเพื่อรับรองและประชาสัมพันธ์วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับ การจัดการ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ฉลาก GEEIS ออกแบบมาให้กับบริษัทที่ต้องการอุทิศตนเพื่อเป้าหมายนี้ และทำให้เป็นส่วนที่สำคัญของกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และให้กับบริษัทที่ต้องการให้องค์กรอิสระบันทึกและตรวจสอบภายในองค์กรของตน ฉลาก GEEIS ก่อตั้งในยุโรปในปี 2010 และเปิดตัวทั่วโลกในปี 2016 

การร่วมมือกับลอรีอัล
ลอรีอัลคือหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง “Arborus Fund” ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการตรวจสอบควบคุมมาตรฐาน GEEIS วัตถุประสงค์หลักของเรา คือการทำให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเพศผ่านทางวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปัจจุบัน 23 บริษัทสาขาและลอรีอัล คอร์ปอเรตต่างได้รับการรับรองมาตรฐาน GEEIS แล้ว 

 

EQUILEAP

Equileap ก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงาน ด้วยการลงทุนเงินและความรู้ ในการจัดอันดับความเท่าเทียมทางเพศระดับโลก ประเมินจากบริษัทระดับโลกมากกว่า 3,000 บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐใน 23 ประเทศ การจัดอันดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ จะช่วยให้นักลงทุนรู้ว่า บริษัทใดเป็นผู้นำด้านความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อการลงทุนที่สร้างความแตกต่างและ ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ การจัดอันดับจะมีเกณฑ์การตัดสิน 19 ข้อ รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน โอกาสในการเป็นผู้นำ ความสมดุลย์ของชีวิตการทำงานและส่วนตัว และสิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

การร่วมมือกับลอรีอัล
ปี 2018 ลอรีอัลติดอันดับหนึ่งด้านความเท่าเทียมทางเพศ ในยุโรป (การจัดอันดับระดับโลกของ Equileap )

 

ผู้หญิง 1 ใน 3 คน

พฤษจิกายน 2018 ลอรีอัลเป็นบริษัทแรกที่เข้าร่วมกลุ่ม One in three women เครือข่ายแรกของบริษัทใน ยุโรปที่ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิ the Act Against Exclusion Foundation (FACE) และมูลนิธิ the Kering Foundation ภายใต้การ สนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ

 

ILO

ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และปัจจุบันเป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นไตรภาคีกับสหประชาชาติ ILO เป็นสื่อกลางในการหารือกันของตัวแทนจากรัฐบาล นายจ้าง และพนักงานจาก 187 รัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หน่วย ILO ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการหารือระหว่างตัวแทนจากสามฝ่าย เพื่อกำหนดมาตรฐานแรงงาน และพัฒนานโยบายและโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับทุกคน

การร่วมมือกับลอรีอัล
ลอรีอัลเป็นสมาชิกของ ILO ตั้งแต่ปี 2010 และเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ลงชื่อในกฎบัตรเครือข่ายธุรกิจระดับโลกและความทุพพลภาพ (Global Business and Disability Network Charter) ในปี 2015 เครือข่ายระดับโลกนี้ประกอบด้วยบริษัทระหว่างประเทศ องค์กรนายจ้างระดับประเทศ องค์กรธุรกิจ และองค์กรของบุคคลทุพพลภาพ (DPO) ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการผนวกรวมความทุพพลภาพในสถานที่ทำงาน 

 

ENAR

ENAR เป็นเครือข่ายยุโรปที่สนับสนุนความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติและช่วยในการประสานงานระหว่างองค์กรด้านการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทั่วทั้งทวีปหนึ่งเดียวในยุโรป ENAR ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยการรวมตัวของนักกิจกรรม เพื่อล็อบบี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของ EU ให้ดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดด้านความเท่าเทียมระหว่างเชื้อชาติในรัฐสมาชิกของ EU 

การร่วมมือกับลอรีอัล
ลอรีอัล สนับสนุน ENAR โดยการร่วมมือในอีเวนท์และการประชุมใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน 

 

DISABILITY HUB EUROPE

Disability Hub Europe เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและนวัตกรรมทางสังคม เป็นการริ่เริ่มใหม่นำโดยมูลนิธิของสเปน ONCE ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนเพื่อสังคมของ EU (EU Social Fund โครงการถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างผลกระทบไร้พรมแดนในระดับสากล  โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการคือปี 2017-2020 

การร่วมมือกับลอรีอัล
ลอรีอัลป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ก่อตั้งของ Disability Hub Europe และเป็นสมาชิกร่วมกับบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐานในประเด็นเรื่องความทุพพลภาพและความยั่งยืนทั้งสิ้น

 

EVE

EVE เป็นการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมพลังของสตรีที่จัดขึ้นโดย Danone ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบริษัทของตน ผ่านทางฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับทีมงาน 

การร่วมมือกับลอรีอัล
ลอรีอัล เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการสัมมนา EVE มาตั้งแต่ปี 2010 และได้มีการจัดสัมมนา EVE ในเอเชีย และแอฟริกา เมื่อเดือนธันวาคม 2017 

 

มาตรฐานด้านความหลากหลายทางเพศระดับโลก ของสหประชาชาติ

มาตรฐานนี้ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มธุรกิจ เพื่อจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)

การร่วมมือกับลอรีอัล
ในปี 2018 ลอรีอัลสนับสนุนมาตรฐานเหล่านี้ เพราะสอดคล้องกับหลักจริยธรรมของลอรีอัล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของบริษัทมายาวนาน ในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และกลยุทธ์ระยะยาว ด้านการสนับสนุนความหลากหลายและมีส่วนร่วม

 

WOMEN EMPOWERMENT PRINCIPLES

Women’s Empowerment Principles เป็นการร่วมมือของ UN Women และ United Nations Global Compact ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการคำแนะนำให้กับภาคธุรกิจ ว่าด้วยเรื่องวิธีการส่งเสริมสตรีในสถานที่ทำงาน ตลาด และชุมชน 

การร่วมมือกับลอรีอัล
ในปี 2014 คุณฌอง ปอล แอกง CEO ของลอรีอัล กรุ๊ปได้ลงนามในหลักการเหล่านี้ เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นด้วยจริยธรรมอันแรงกล้า เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ ความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม และโอกาสที่เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าว

 

2/ องค์กรและชุมชนที่เราสนับสนุน

ลอรีอัลให้การสนับสนุนองค์กรมากมายทั่วโลก ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่การให้การสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษากับสตรีที่ด้อยโอกาส ไปจนถึงการให้เงินสนับสนุนแก่สมาคมที่ให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย เราเลือกสนับสนุนพันธมิตรที่เปิดโอกาสให้เราทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) 

เรายังพยายามสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในชุมชนเหล่านี้ ด้วยความพยายามที่จะเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ทางลอรีอัลได้จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตโดยเกษตรกรและสหกรณ์ในท้องถิ่นผู้ที่รับรองได้ว่าได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม 

ลอรีอัลในฐานะผู้นำองค์กรเพื่อช่วยเหลือประชาชน
การที่ลอรีอัลดำเนินธุรกิจอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ลอรีอัลรู้สึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะเข้าร่วม และทำหน้าที่ผู้นำเมื่อเป็นไปได้ ในองค์กรและหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อการอยู่ร่วมกันและความยุติธรรม 

แบรนด์ของเรา

Kiehl’s สนับสนุนองค์การ Autism Speaks,  ในฐานะพันธมิตรเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรคออทิสติกไปทั่วโลก

Garnier สนับสนุนองค์การ UNICEF ในด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Urban Decay สนับสนุนสหพันธ์ผู้พิการด้านการได้ยินแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมทักษะอาชีพที่ปรึกษาด้านความงามให้กับผู้พิการด้านการได้ยิน ด้วยความร่วมมือกับลอรีอัล สวิตเซอร์แลนด์

Maybelline  สนับสนุนองค์กา Consorven ของประเทศเวเนซุเอลาเพื่อสิทธิของผู้พิการด้านการได้ยิน ผ่านทางชุดการสอนภาษามือ ในโครงการ "Lift up Your Eyes" 

บริษัทสาขาของเรา

ลอรีอัล สหรัฐอเมริกา สนับสนุนการรณรงค์สิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานที่ทำงานให้สัมพันธ์กับความต้องการของพนักงานทุกเพศ ลอรีอัลได้รับคะแนนสูงสุดร้อยละ 100 ในดัชนีความเท่าเทียมในองค์กร (Corporate Equality Index) และติดอันดับหนึ่งในบริษัทที่เป็น “สถานทำงานที่ดีที่สุดด้านความสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBT”

ลอรีอัล แม็กซิโก สนับสนุน Juntos โดยการว่าจ้างบุคคลที่มีความทุพพลภาพมากขึ้น

ลอรีอัล บราซิล สนับสนุน "Dream Learn Work" ด้วยการส่งเสริมโครงการ "Inspirando Sonhos" ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาส มาเรียนรู้โลกของการทำงานในองค์กรใหญ่ พร้อมรับการดูแลและรับคำปรึกษาจากพนักงานลอรีอัล

ลอรีอัล โปรตุเกส สนับสนุนสมาคม Salvador Association ในการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พนักงานที่มีความทุพพลภาพมีส่วนร่วมมากขึ้น

ลอรีอัล ฝรั่งเศสสนับสนุน ARPEJH โดยการช่วยเหลือเยาวชนที่มีความทุพพลภาพให้ประสบความสำเร็จในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่ชีวิตการทำงาน ด้วยการจัดเวิร์คช็อปและสัมมนาอย่างสม่ำเสมอที่ลอรีอัล สำนักงานใหญ่

ลอรีอัล เคนย่าสนับสนุนสมาคมภาวะผิวเผือกแห่งเคนย่า (ASK) ในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้คนที่มีภาวะผิวเผือก โดยมีทีมงานจากกลอรีอัล แอฟริกาตะวันออก ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ลอรีอัล รัสเซียสนับสนุน "Perspektiva" ในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผู้ที่มีความทุพพลภาพ 

ลอรีอัล ชิลี สนับสนุน "Prohumana" ในการขยายขอบเขตความหลากหลายในกระบวนการสรรหาบุคลากร ด้วยการจัดเวิร์คช็อปและการประชุม