ในฐานะผู้นำความงามของโลก ลอรีอัลดำเนินธุรกิจอยู่ใน 140 ประเทศ การริเริ่มโครงการเกี่ยวกับความหลากหลาย (Diversity) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยและทำงานอยู่ ช่วยทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ฝรั่งเศส : ลอรีอัลได้ร่วมมือกับ Capital Filles เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับเด็กผู้หญิงโดยการให้คำปรึกษา พนักงานหญิงอาสาสมัครของลอรีอัลจะจับคู่กับเด็กหญิงวัยมัธยมเพื่อให้คำปรึกษา เป็นตัวอย่างที่เหมาะสม และให้คำแนะแนวด้านอาชีพ

อินเดีย : ตั้งแต่ปี 2017 ลอรีอัล อินเดีย ได้เริ่มโครงการ Little Steps เพื่อให้การสนับสนุนการตั้งครรภ์กับพนักงานที่กำลังจะมีบุตร หรือวางแผนครอบครัว โดยทำงานร่วมกับ โครงการ “ CareNine” ของ United Healthcare ที่ให้สนับสนุนตามความต้องการ เช่น การให้คำปรึกษากับไลฟ์โค้ช, นรีแพทย์, นักโภชนาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย หรือการประสานงานต่างๆ

ความทุพพลภาพ

ปากีสถาน : โปรแกรม Naya Aghaaz ของลอรีอัล ปากีสถาน จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้านความงามให้
แก่ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพที่ขาดโอกาส หลังจากผ่านการอบรมจากโปรแกรมนี้ ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการจ้างงานและมีชีวิตที่ดีขึ้น

สหราชอาณาจักร : ลอรีอัล สหราชอาณาจักร และ ไอร์แลนด์ สร้างการรับรู้เรื่องสุขภาพจิตในที่ทำงาน
เพื่อช่วยลดความกลัวและความไม่กล้าพูดถึงปัญหาเหล่านี้ และได้มีการจัดการประชุม Mental Health Think Tank จัดเวิร์คช็อปเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจปัญหา รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต

ความหลากหลายด้านเพศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

โปรตุเกส : ลอรีอัล โปรตุเกส ร่วมกับมูลนิธิ Girl Move Foundation มอบโอกาสฝึกงาน 1 เดือนให้วัยรุ่นหญิง
จากประเทศโมซัมบิก เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ โปรแกรมนี้
ยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่รับหน้าที่พี่เลี้ยงและทีมพัฒนาการทำงานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และทักษะการสนับสนุนความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม

ความหลากหลายด้านพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

บราซิล : ลอรีอัลให้การสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทสตาร์ทอัพ ผ่านโครงการให้คำปรึกษา โดยกลุ่มพนักงานอาสาสมัครของลอรีอัลจากหลากหลายแผนก ร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคม ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจและวางกลยุทธ์

เยอรมนี : โครงการ INTERNgration ของลอรีอัล เยอรมนี ได้มอบโอกาสการฝึกงานให้เยาวชนผู้ลี้ภัย เป็นเวลา 6 เดือน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัทและสมาคมต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี 2017 ลอรีอัล เยอรมนี ได้จ้างงานผู้ลี้ภัยแล้วจำนวน 10 คน

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI

เม็กซิโก : ลอรีอัล เม็กซิโก กำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ให้กับพนักงาน ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) กับโครงการ FREE TO BE ณ ปัจจุบัน ได้มีการสร้างกลุ่มพนักงาน LGBTI
ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTI และเข้าร่วมเฉลิมฉลองในขบวนพาเหรด ของกลุ่ม LGBTI (Pride Parade)

สหรัฐอเมริกา : ลอรีอัลยกระดับกลุ่มพนักงานเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดำเนินการธุรกิจที่ดีขึ้น และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนตอบแทนกลุ่มที่ขาดโอกาส กลุ่มพนักงาน LGBTQI ชื่อ OUT @ L'Oréal เปิดตัวในปี 2017 ซึ่งส่งผลให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สถานทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQ” และทำให้ได้รับ คะแนนเป็น 100 คะแนนด้านเป็นองค์กรที่รณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน