ในฐานะผู้นำความงามของโลก ลอรีอัลดำเนินธุรกิจอยู่ใน 140 ประเทศ การริเริ่มโครงการเกี่ยวกับความหลากหลาย (Diversity) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยและทำงานอยู่ ช่วยทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โปรตุเกส: ลอรีอัล โปรตุเกส ริเริ่มการเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิ Girl Move ที่มีเป้าหมายหลักสองประการ คือ การเสริมสร้างพลังให้เด็กหญิงในประเทศโมซัมบิก และการฝึกอบรมพนักงานของเราให้เป็นที่ปรึกษา 

ฝรั่งเศส: แบรนด์ ลอรีอัล ปารีส เป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนกิจกรรม Elle Active มาตั้งแต่ปี 2015 ก่อตั้งโดยมูลนิธินิตยสาร Elle โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสตรีในที่ทำงาน และสร้างความสมดุลย์ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โดยจัดกิจกรรมขึ้นทุกปีที่กรุงปารีส ลียง และบอร์โด 

ความทุพพลภาพ

จีน: ลอรีอัล ประเทศจีน และผู้นำธุรกิจการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน Jd.com ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ “ความงามแห่งการอยู่ร่วมกัน” (Inclusive Beauty) เพื่อการฝึกอบรมทักษะจำเป็นให้กับผู้ที่มีความทุพพลภาพ เพื่อการทำงานในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

อินเดีย: ลอรีอัล อินเดียเปิดตัวโครงการ R.I.D.E (Recruitment Initiative for Disabled Enablement หรือ “การริเริ่มสรรหาบุคลากรเพื่อการเปิดกว้างต่อความทุพพลภาพ” การตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility Audit) และเวิร์คช็อปเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ จะช่วยบริษัทในการต้อนรับพนักงานใหม่ที่มีความทุพพลภาพในฝ่ายการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายปฏิบัติการ  คลิ๊กเพื่อชมวิดีโอ

บราซิล: ลอรีอัล บราซิล มุ่งเน้นที่การอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงและระบบนำทางบนสื่อดิจิตอลเพื่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีความทุพพลภาพ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2015 กับ Voz da Beleza พอร์ทัลอันดับ 1 ที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มลูกค้าเข้าถึงได้  เข้าชมเว็บไซต์

เชื้อชาติและภูมิหลังทางสังคม 

เนเธอร์แลนด์: ลอรีอัล เนเธอร์แลนด์ ร่วมมือกับ ECHO ในการดูแลให้คำปรึกษาในโปรแกรม “Everybody Has Talent” (ทุกคนมีความสามารถ) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและพนักงานลอรีอัลที่มีวัฒนธรรมหลากหลายได้มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความตระหนักรู้ ให้คำปรึกษาด้านทักษะการทำงาน และขยายขอบเขตอาชีพ (http://echo-net.nl)

ปากีสถาน:  ลอรีอัล ปากีสถาน ร่วมมือกับ iCARE เพื่อฝึกอบรมคนุร่นใหม่วัยทำงาน 10 คนจากชุมชนด้อยโอกาส ให้มีโอกาสด้านอาชีพในร้านเสริมสวย

สหรัฐอเมริกา: ลอรีอัล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ CEO Action for Diversity & Inclusion™ ซึ่งเป็นสหพันธมิตรที่กำลังเติบโต โดยมีผู้บริหาร ระดับ CEO จำนวน 250 คน ให้คำปฏิญาณว่าจะยกระดับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันภายในองค์กรของพวกเขา