การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

ลอรีอัลเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคม แต่เป็นสิ่งที่ช่วยชับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ “ความหลากหลายและการผนวกรวม” (Diversity & Inclusion) จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญขององค์กร และคณะผู้บริหารระดับสูงของเราได้อุทิศตนในการสนับสนุนนโยบายนี้ในระยะยาวJean-Claude Le Grand
รองกรรมการผู้จัดการใหญ๋ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของลอรีอัล :
“เราก้าวหน้าไปมาก แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่” 

Click here to read the interview

                         

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูงของลอรีอัลแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับ “ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน” และคุณค่าของเรื่องนี้ต่อความสำเร็จในตลาดโลกปัจจุบัน

Jean-Paul Agon
ประธาน และกรรมการบริหารสูงสุด
การผสานความหลากหลายของลอรีอัล
Barbara LAVERNOS
รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
ความหลากหลายมีความหมายอย่างไรกับคุณ 
Lubomira ROCHET
ผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิตอล
พันธสัญญาที่สำคัญของคุณคืออะไร 
Frédéric ROZE
รองประธานบริหาร ประจำโซนอเมริกา
ทำไมความหลากหลายจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Alexandre POPOFF
รองประธานบริหาร ยุโรปและแอฟริกาตะวันออก ตะวันออกกลาง
ช่วยยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศในความรับผิดชอบให้ทราบได้หรือไม่

Nathalie ROOS
ประธานบริหาร แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อช่างผมมืออาชีพ
คุณจะให้คำกำจัดความ “สถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน”