การสนับสนุนความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม

ลอรีอัล สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคนในทุกช่วงชีวิตทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองต่อความต้องการของความงามทุกรูปแบบในทุกวัฒนธรรม ทีมงานของเราจึงต้องมี “ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม” (Diversity & Inclusion) เหมือนกับโลกใบนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจึงมุ่งมั่นในการเป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนจากทุกเชื้อชาติ สังคม ศาสนา เพศ อายุ หรือความทุพพลภาพ รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับและมีคุณค่า บรรยากาศการทำงานที่ทุกคนสามารถเติบโตและก้าวหน้า หมายถึงธุรกิจที่เติบโตและก้าวหน้าทั่วโลกเช่นกัน 

ท่ามกลางความหลากหลายทั้งหมดภายในบริษัทของเราและในชุมชนท้องถิ่นในทุกทวีป ผู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อลอรีอัล

ความสำเร็จในด้าน “ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมผนวกรวม” ของเราได้รับการยกย่องจากหลายสถาบัน แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการดังนี้ 
• สร้าง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในทุกระดับ 
• มอบโอกาสให้ ผู้คนที่มีความทุพพลภาพ เข้าร่วมงานกับเรามากขึ้น
• สนับสนุน ผู้คนจากทุกเชื้อชาติและพื้นฐานทางสังคม