ลอรีอัล คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านจริยธรรม จากประเทศฝรั่งเศส

ลอรีอัล คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านจริยธรรม จากคณะกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจมหาวิทยาลัยเซอร์กี ปงต๊วซ ประเทศฝรั่งเศส

คลิชี, 5 มิ.ย. 2018 - ลอรีอัลได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการดำเนินการด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแล ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของสาขาวิชากฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจในกรุงปารีส โดยได้รับรางวัลถึง 3 ประเภทได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการกำกับดูแลด้านจริยธรรม ความเป็นผู้นำทางจริยธรรม และผู้มีอิทธิพลทางจริยธรรม

“คณะกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ (The Law and Business Ethics Chair) เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในยุโรปในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านจริยธรรม และลอรีอัลมีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนจริยธรรมธุรกิจให้เป็นสาขาวิชาทางเลือก” นายฌอง-พอล แอกง ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัล กล่าว

นายเอ็มมานูแอล ลูแลง รองประธานอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกของลอรีอัล ผู้ได้รางวัลเกียรติยศในสาขา ผู้มีอิทธิพลทางจริยธรรม กล่าวว่า “การเร่งการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รวมไปถึงการผลิตบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบ่มเพาะความคิดด้านจริยธรรมธุรกิจในอนาคต ลอรีอัล รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันนี้”

ในปี พ.ศ. 2561 ลอรีอัลได้รับการรางวัลจาก สถาบัน เอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) เป็นครั้งที่ 9 ให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกประจำปี 2561” และเป็นอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมความงามโดย Covalence

คณะกฎหมายและธุรกิจจริยธรรมเป็นสถาบันการศึกษาแรกในฝรั่งเศสที่นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมขององค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบ ทั้งด้านมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

เกี่ยวกับหลักจริยธรรมของลอรีอัล

จริยธรรมขององค์กรมีความสำคัญเช่นเดียวกับผลประกอบการทางธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนบริษัทและเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร ความซื่อตรง ความเคารพซึ่งกันและกัน ความกล้าหาญ และความโปร่งใส คือหลักจริยธรรมที่เป็นรากฐานของนโยบายของลอรีอัลกรุ๊ปในแง่ของหลักปฏิบัติ นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ เป้าหมายสำคัญของลอรีอัลคือการเป็นองค์กรตัวอย่างในทุกประเทศทั่วโลกและบูรณาการหลักจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Code of Ethics ของลอรีอัลได้ที่ http://www.loreal.com/group/governance/acting-ethically/code-of-ethics--a-guide-for-action

-ในปี 2543 ลอรีอัลเป็นหนึ่งในบริษัทลำดับแรกในประเทศฝรั่งเศสที่จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) และแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจริยธรรมองค์กรขึ้นในปี 2550

-ในปี 2551 นายฌอง-ปอล แอกง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สแตนเลย์ ซี. เพซ ด้านความเป็นผู้นำทางจริยธรรม (Stanley C. Pace Leadership in Ethics Award)

-ในปี 2557 ลอรีอัลได้ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดพิมพ์เป็น 45 ภาษา รวมทั้งอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 22 ภาษา

-ในปี 2558 นายเอ็มมานูแอล ลูแลง รองประธานอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายจรรยาบรรณระดับโลกของลอรีอัลกรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ แครอล อาร์. มาร์แชล ด้านนวัตกรรมในจริยธรรมองค์กร (Carol R. Marshall Innovation in Ethics Award)

-ลอรีอัลเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Global Compact LEAD company) และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 องค์กรที่ติดอันดับใน Global Compact 100 Stock index ร่วมลงนาม ยอมรับหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรี ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของผู้หญิงในองค์การสหประชาชาติและข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

-ลอรีอัลจัดกิจกรรมวันจรรยาบรรณประจำปี หรือ Ethics Day เพื่อให้พนักงานของลอรีอัลทั่วโลกสามารถส่งข้อความ ออนไลน์โต้ตอบกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมได้

-ในปี 2561 ลอรีอัล ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก (World’s Most Ethical Company) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และเป็นเพียงหนึ่งในสององค์กรในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามที่ได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาที่แนบแน่นต่อมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในระดับสูงขององค์กร

 

เกี่ยวกับลอรีอัล กรุ๊ป

ลอรีอัลทุ่มเทในธุรกิจความงามมายาวนานกว่า 100 ปี โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ความงามระดับโลกที่หลากหลายและเกื้อหนุนกัน 34 แบรนด์ ในปี 2017 ลอรีอัลกรุ๊ป มียอดขายผลิตภัณฑ์ 26.06 พันล้านยูโรและมีพนักงานทั้งสิ้น 82,600 คนทั่วโลก ในฐานะองค์กรด้านความงามชั้นนำของโลก ลอรีอัลมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงตลาดมวลชน ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน ร้านค้าในสนามบิน ร้านค้าปลีก และอี-คอมเมิร์ส ลอรีอัลยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิจัย 3,885 คน มุ่งตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก ลอรีอัลมีพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2020 “Sharing Beauty with All” หรือ “แบ่งปันความงดงามให้ทุกสรรพสิ่ง” เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนของลอรีอัลกรุ๊ป www.loreal.com