แบรนด์สตอร์ม - สนามประชันฝีมือที่ไม่เหมือนใคร

แบรนด์สตอร์ม – สนามประชันฝีมือที่ไม่เหมือนใคร

เมื่อ 23 ปีก่อน ลอรีอัลได้ริเริ่มให้มีการแข่งขัน “แบรนด์สตอร์ม” ของบริษัทเป็นครั้งแรก โดยการเชิญนักศึกษาที่มี
ความสามารถจากทั่วโลกเพื่อสวมบทบาทเป็นผู้จัดการแบรนด์ระดับประเทศ แต่ละปีทีมนักศึกษาเหล่านี้จะแสดงความคิด
สร้างสรรค์ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้แก่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจากทั้งหมด 28 แบรนด์ของลอรีอัลเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการและเทรนด์ล่าสุดของตลาดโลก

โครงการ “แบรนด์สตอร์ม”  นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์และได้กลายเป็นแม่แบบโครงการเพื่อการศึกษาในโรงเรียนหลายแห่งทั่วโลก

นับตั้งแต่มีโครงการ “แบรนด์สตอร์ม”  มาเมื่อ 22 ปีก่อน ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถึงกว่า 70,000 คนจาก 45 ประเทศและจากโรงเรียนทั่วโลกกว่า 320 แห่ง

ในปี 2558  โจทย์สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน คือหัวข้อการตลาด Travel Retail 

> เยี่ยมชมเว็ปไซต์ทางการของ Brandstorm