หลักสูตรเพื่อโอกาสการทำงานในต่างแดน

หลักสูตรเพื่อโอกาสการทำงานในต่างแดนของลอรีอัล (Global Opportunity Program) เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทั่วไปและนิสิตจบใหม่ที่สนใจการทำงานในต่างแดน เป็นการเตรียมผู้บริหารในอนาคตในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการทำงานท่ามกลางผู้ร่วมงานหลากเชื้อชาติและวัฒนธรรม

คุณอยากลองสัมผัสชีวิตการทำงานในต่างประเทศหรือไม่? คุณอยากพัฒนาทักษะการกระตุ้นสิ่งต่างๆรอบตัวหรือไม่? หรือคุณอยากทำงานร่วมกับทีมงานที่มีข้อเรียกร้องสูงและต้องได้ในสิ่งที่ต้องการ? คุณไม่กลัวความท้าทายและอุปสรรคใช่หรือไม่? ถ้าเช่นนั้นคุณสามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของเราได้เลย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่นคุณมาเป็นผู้จัดการของเราในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่มีใจเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้น และสามารถปรับตัวเองให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมที่ต่างออกไป เพื่อที่ในอนาคตข้างหน้าคุณก็จะเป็นผู้ที่สามารถปรับแต่งแบรนด์ระดับโลกของเราและรูปแบบธุรกิจที่เราดำเนินอยู่ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ การเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรของเราจึงเป็นการส่งเสริมอนาคตการทำงานในต่างแดนของคุณแต่เนิ่นๆ
 
เราขอเสนอโอกาสฝึกอบรมสองรูปแบบดังนี้ :
 
 • การฝึกหัดงานในต่างประเทศ : เราเสนอโอกาสให้คุณได้ฝึกหัดปฏิบัติงานในสาขาของลอรีอัลในแผนกใดๆหรือประเทศใดๆ และกับแบรนด์ใดๆของเราก็ได้ ซึ่งอาจเป็นหนทางนำไปสู่โอกาสการทำงานกับเราต่อไป
 • VIE : หลักสูตรการฝึกหัดงานสำหรับนิสิตจบใหม่ผู้ที่มีพาสปอร์ตเข้าประเทศยุโรป หลักสูตรอาสาสมัครเพื่อหาประสบการณ์ในต่างประเทศ หลักสูตร VIE-Volunteer for International Experience เปิดโอกาสให้คุณได้ฝึก
  ทำงานเป็นระยะเวลา12 ถึง 18 เดือนในสาขาต่างๆของลอรีอัลในต่างประเทศ โดยการฝึกหัดงานด้านการเงิน
  การตลาด การใช้ข้อมูลด้วยระบบตัวเลข การปฏิบัติงาน ทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารมวลชนและการค้นคว้าวิจัย
  หากคุณต้องการใช้ชีวิตในต่างประเทศและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอรีอัลในตลาดต่างๆทั่วโลก หลักสูตรนี้เหมาะกับคุณ
  เลยทีเดียว 
 

ข้อมูลตัวเลข

 • มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกงานจำนวน 145 คน ระหว่างปี 2554-2555
 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 145 คนข้างต้นมาจาก 16ประเทศ
 • เข้าร่วมหลักสูตรที่เปิดใน 20 ประเทศ