หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัด

หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัดของลอรีอัล (Management Trainee Program) เป็นหลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการที่
จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกหัดมีความเป็นเลิศในกลุ่มและ
ได้ลงมือฝึกฝนอย่างจริงจัง นับเป็นใบผ่านทางเพื่อการประกอบอาชีพกับเราอย่างประสบผลสำเร็จต่อไป

ทุกๆปี นิสิตนักศึกษาจบใหม่กว่า 20 คนเข้าร่วมฝึกหัดหลักสูตรการบริหารจัดการกับเราโดยมีระยะเวลาการฝึก 12 เดือน คุณจะได้เข้ารับการอบรมในหลายหลักสูตรเพื่อเข้าใจถึงธุรกิจของเรายิ่งขึ้นและเกิดความชำนาญในหลากหลายสาขา หลักสูตรการพัฒนานี้จัดรูปแบบให้เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคลและสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะเริ่มต้นการทำงานจริง
ได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม คุณจะได้รับทราบเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆในบริษัท และตัวอย่าง
ความสำเร็จ และยังจะได้พบปะสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร รู้จักหน่วยงานแผนกต่างๆ เห็นภาพโครงสร้างบริษัท วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยสรุปก็คือคุณจะได้เห็นภาพรวมบริษัทในเบื้องลึกและเข้าใจว่าเหตุใด
กลุ่มบริษัทเราจึงเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมาจวบจนปัจจุบัน