ในแต่ละปีมีคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถจำนวนมากมาฝึกงานในสาขาต่างๆทั่วทุกแห่งของลอรีอัล การฝึกงานของเราเป็นการฝึกฝนอาชีพที่แท้จริงและยังเป็นการช่วยให้แต่ละคนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพได้อย่างรวดเร็วขึ้น

เกือบหนึ่งในสามของนักศึกษาจบใหม่ที่เรารับเข้าทำงานในแต่ละปีคือนักศึกษาที่เคยมาฝึกหัดงานกับเรา แผนกฝึกงานของลอรีอัลเปิดกว้างให้โอกาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันอบรมธุรกิจและวิศวกรรมซึ่งมี
พื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย โดยเราได้อบรมฝึกฝนทักษะงานที่จำเป็นในสายงานต่างๆได้แก่ Supply Chain  การเงิน
ระบบข้อมูลข่าวสาร การตลาด การขาย การติดต่อสื่อสาร ดิจิตอล และทรัพยากรมนุษย์

ในระหว่างการฝึกงานซึ่งมีตั้งแต่ 3-6 เดือน คุณจะเป็นเสมือนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา เนื่องจากได้ปฏิบัติงานจริง และบรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมที่สามารถประเมินผลได้ คุณจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกถึงศักยภาพและบุคลิกภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากความชำนาญและคุณสมบัติต่างๆแล้ว ลอรีอัลแสวงหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ปราดเปรียว กระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่น สามารถทำโครงการที่ได้รับมอบหมาย เปลี่ยนความกระตือรือร้นที่มีในตัวให้เป็นความสำเร็จ และสามารถสร้างสรรค์ความงามและความเป็นเลิศ การฝึกงานนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดในการที่จะก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บริหารของลอรีอัลในอนาคต

 

หลักสูตรเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของลอรีอัล
ไม่ว่าผลการฝึกงานของคุณจะเป็นเช่นไร คุณย่อมได้ประโยชน์จากประสบการณ์พิเศษนี้และสามารถนำไปใช้ในการ
ทำงานจริงอย่างแน่นอน และเพื่อช่วยให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของลอรีอัลและทีมงานได้ง่ายขึ้น เราเสนอหลักสูตรดังนี้:

•การเข้าร่วมกิจกรรม L’Oreal Discovery จะช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้น

•การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ที่คุณได้รับตลอดในช่วงการฝึกงาน

•มีการสร้างเครือข่ายการติดต่อกับผู้อื่นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรตามความเหมาะสมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ