เพื่อความมั่นคงทางกฎหมายของทั้งธุรกิจและสินทรัพย์ของบริษัท ทีมฝ่ายกฎหมายของลอรีอัลมีบทบาทสำคัญ
ในการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการสร้างความชัดเจนให้กับทุกการตัดสินใจทางกฎหมาย

ฝ่ายกฎหมายให้คำแนะนำกับทีมผู้บริหาร ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาในประเทศต่างๆ รวมทั้งให้
ความคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆด้วย โดยบริษัทจะช่วยสร้างเสริมความเชี่ยวชาญของทีมงานและ
พัฒนาความสามารถไปสู่หัวข้อกฎหมายที่ต้องใช้เทคนิคและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
 
ทีมฝ่ายกฎหมายให้คำปรึกษาและการดูแลการดำเนินการต่างๆเพื่อปกป้องธุรกิจและสินทรัพย์ขององค์กร โดยยึดตาม
ข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้อยู่ ภารกิจหลักของพวกเขาประกอบด้วยการทำให้การประกอบการทางธุรกิจใดๆของลอรีอัลถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การกระจายสินค้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับ
การสร้างสรรค์ จัดการ และการปกป้องผลิตภัณฑ์หลากหลายของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก

 

สายงานฝ่ายกฏหมาย

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย