งานวิจัยและนวัตกรรม

บริษัท ลอรีอัล ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิจัย และยังคงทุ่มเทงบประมาณมหาศาลให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทเปิดกว้างสู่โลก สู่ตลาด และสู่ผู้บริโภค และยังคงมีผู้บริโภคเป็นดั่งหัวใจของการดำเนินงานเสมอ

สำหรับ ลอรีอัล วิทยาศาสตร์และความงามเป็นส่วนผสมของความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ  สายงานการวิจัยและ
นวัตกรรมจึงไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว หากยังมีพื้นฐานมาจากการเข้าใจในความต้องการ
ของผู้บริโภค รวมถึงมุมมองที่มีต่อตลาดความงามในปัจจุบันและอนาคต

ทีมงานฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์ (มากกว่า 30 สาขาเฉพาะทาง) และแนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต พวกเขาขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานที่มีร่วมกัน นั่นคือการสร้างสรรค์ที่จะทำให้นวัตกรรมความงามมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสมบูรณ์แบบสูงสุด เพือความพอใจและความปลอดภัยของชายหญิงทั่วโลก พวกเขาทำได้ด้วยการพยายามก้าวข้ามขอบเขตของวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวัสดุศาสตร์ โดยไม่เคยลืมที่จะมองถึงความต้องการของผู้บริโภค
 
ทีมวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก  ได้แก่ : การวิจัยขั้นสูง (advanced research) –  มีหน้าที่พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สายหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลอรีอัล และการสร้างสรรค์ต้นแบบการประเมินผลเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้า (predictive evaluation model) การวิจัยประยุกต์ (applied research) – มีหน้าที่สร้างสรรค์
สูตรผสมและพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนา (development) – มีหน้าที่พัฒนาสูตรผสมใหม่ๆ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ปลอดภัยให้กับแบรนด์  และฝ่ายสนับสนุน (support functions) –  ดูแลด้านทะเบียนกฎหมาย
และเครื่องสำอาง การจดสิทธิบัตร การสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค เป็นต้น

การวิจัยขั้นสูง (ADVANCED RESEARCH)
ทีมงานวิจัยขั้นสูงสร้างสรรค์และพัฒนาสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ งานของพวกเขาทำให้ลอรีอัลสามารถตอบรับความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นักวิจัยของลอรีอัลพร้อมที่จะ :

 • พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้าน (ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวฟิสิกส์ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เคมี
  การขึ้นต้นแบบ... )
 • เปิดกว้างสู่โลกภายนอกผ่านทางสิ่งที่เราเรียกว่า “นวัตกรรมแบบเปิดกว้าง”
 • สร้างสรรค์จากต้นแบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นเพื่อการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์
  ด้วยการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย (จากค่าตัวเลขไปจนถึงตัวอย่างผิวหนังสังเคราะห์)

การวิจัยประยุกต์  (APPLIED RESEARCH)
ทีมวิจัยประยุกต์สร้างสรรค์สูตรผสมต้นแบบของสารออกฤทธิ์โดยมีรากฐานมาจากการวิจัยขั้นสูง ( Advanced Research)  พวกเขาจะคัดเลือกสูตรผสมที่นำไปสู่คุณสมบัติในการประทินผิวแบบใหม่ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยรับผิดชอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกับแผนกวิจัยขั้นสูง พวกเขาจะศึกษาพฤติกรรมของส่วนผสมที่มีรากฐานมาจากการวิจัย “ในท้องถิ่น”  หรือได้รับการแนะนำจากผู้ประกอบการ โดยใช้เป็น“แนวคิดของผลิตภัณฑ์” 
หลังเสร็จสิ้นการประเมินผลแล้ว พวกเขาก็จะส่งต่อไปยังทีมพัฒนา
 
การพัฒนา (DEVELOPMENT)
ทีมงานฝ่ายพัฒนาทำงานกับสูตรผสมใหม่ๆ และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะสามารถออกวางตลาดได้ด้วยปลอดภัยสูงสุด ทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พวกเขาจะสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้โดยยึดหลักจากข้อบ่งชี้เฉพาะด้านทะเบียนกฎหมายและเครื่องสำอางของแต่ละประเทศ

ฝ่ายสนับสนุน (SUPPORT FUNCTIONS)
ได้แก่ :

 • การประเมินผลเชิงวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของวัตถุดิบ
  และสูตรผสมต่างๆ 
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่แตกต่างไปของการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และการสื่อสาร และการจัดทำบันทึกข้อกำหนดต่างๆ  
 • การคุ้มครองทางอุตสาหกรรมของการค้นพบที่เกิดขึ้นในเครือบริษัท
 • การจัดการทรัพยากร (โครงการ ทีมงาน งบประมาณ…)
 • ความเข้าใจในผู้บริโภค

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย