ด้วยการทำงานร่วมกับฝ่ายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการจัดการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพทางการเงินและมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กรอีกด้วย

เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดทางการเงิน ทีมงานฝ่ายการเงินและการจัดการของลอรีอัลมีส่วนสำคัญยิ่งยวดต่อ
การพัฒนาขององค์กร จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการส่งเสริมให้ลอรีอัลเติบโตขึ้นโดยปฏิบัติตามแนวทางซึ่งเป็นมาตรฐานช่วยปกป้องสินทรัพย์ขององค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและความเชี่ยวชาญในการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
อย่างคุ้มค่าที่สุด
 
พนักงานมากกว่า 2,000 คน ทำงานด้านการจัดการ บัญชี ภาษี เงินสดหมุนเวียน การคลัง และทีมผู้ตรวจสอบบัญชี
ภายใน ให้กับลอรีอัลทั่วโลก พวกเขาสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานต่างๆมากมาย และทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการทั่วไป
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้คำปรึกษาที่มีค่ายิ่ง พวกเขาต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน พร้อมพัฒนากลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อประกันถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แผนกการเงินและการจัดการเป็นพิ้นฐานสำคัญขององค์กร โดยทีมงานจะทำงานกับฝ่ายธุรกิจโดยตรง เพราะพวกเขาต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้า และให้
คำแนะนำที่เหมาะสม

 

สายงานการเงิน

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย