วัฒนธรรมและการพัฒนาของลอรีอัลตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และความงาม ฝ่ายการตลาดจึงเป็น
ทีมงานที่ทำงานกับคตินิยมนี้ในทุกๆวัน ซึ่งเป็นความโดดเด่นของลอรีอัลอย่างแท้จริง

ลอรีอัลมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน DNA ขององค์กร และฝ่ายการตลาดคือหัวใจหลักของกระบวนการนี้ที่เชื่อมต่อทุกๆแผนกของบริษัท ภารกิจของพวกเขาคือการทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขา ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเทรนด์ไปอีกขั้น เพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับทั้งความงาม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การตลาดเชิงปฏิบัติ และการพัฒนาการตลาด

การได้ร่วมงานกับทีมงานฝ่ายการตลาดอันเป็นที่รวมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายความว่า คุณไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ทั่วโลก  หากยังได้ทำงานในส่วนงานที่มีการแข่งขันสูงมากและที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะเป็นผู้สร้าง "เทรนด์" ในอนาคต ลอรีอัลมีเป้าประสงค์ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ในทุกรูปแบบการใช้ชีวิต จากช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงคนหมู่มาก และร้านผลิตภัณฑ์เสริมความงามทันสมัย ซาลอนระดับมืออาชีพ ไปจนถึงบูทีคหรูหราในหลากหลายประเทศ ทีมงานการตลาดของเรามีหน้าที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในตลาดความงามของโลก ที่ที่มีการแข่งขันดุเดือดและผู้บริโภคมีความคาดหวังสูง รวมทั้งการทำ
การตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงแบรนด์ต่างๆของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

สายงานการตลาด

 

ส่งรายละเอียดประวัติการทำงาน (resume) มาที่

E-mail: [email protected]

 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของลอรีอัลประเทศไทย