ลอรีอัลผนึกกำลังพนักงานเพื่อวัน “ซิติเซ่น เดย์” (Citizen Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลอรีอัลว่า ทุก ๆ คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้

ทุก ๆ ปีนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา พนักงานของลอรีอัลจะสละเวลาหนึ่งวันทำงานหนึ่งวันเพื่อมอบทักษะและพลังของตนเองให้แก่องค์กรไม่หวังผลกำไรหลายแห่งในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างของความพยายามมุ่งมั่นได้แก่   การทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การจัดเวิร์กชอปในหัวข้อการอยู่ดีมีสุขสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจ ทาสีใหม่ให้ศูนย์ฯ ต้อนรับผู้สูงอายุและผู้ขาดโอกาส หรือช่วยร่างใบสมัครงานใครให้คนที่ต้องการหางาน

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานของลอรีอัลเข้าร่วมในโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2559 กิจกรรม ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day 2016) ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร 515 แห่งใน 70 ประเทศ โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 28,000 คน