ผู้นำธุรกิจเครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลก
ยอดขาย 25.84 พันล้านยูโรในปี 2016
140 ประเทศ
34 แบรนด์ระดับสากล
พนักงาน 89,300 คน
จดทะเบียนสิทธิบัตร 473 ฉบับในปี 2016