ข้อกำหนดในการใช้

ตามกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์งานเขียนและผลงานทางศิลปะ และสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ห้ามกระทำซ้ำหรือนำไปเผยแพร่ซึ่งองค์ประกอบใดๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเว็บไซต์ ลอรีอัล (L'Oréal) ไม่ว่าจะโดยทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วนโดยเด็ดขาด
 
ทุกแบรนด์ที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
 
ลอรีอัลยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ และนำเสนอกิจกรรมขององค์กรสู่ผู้ชมในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครือลอรีอัลขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใดๆอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ หรือความขัดข้องอันเกิดจากข้อผิดพลาดของช่องทางการสื่อสาร
 
ทุกสาขาย่อยหรือตัวแทนของลอรีอัลที่กล่าวถึงหน้า "ลอรีอัลทั่วโลก" (L'Oréal Worldwide) สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศนั้นๆ และสามารถแจ้งให้ทราบได้ว่าคุณจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้จากที่ใด