ลอรีอัลนำเสนอภาพยนตร์เกี่ยวกับองค์กรใหม่ล่าสุด

หลายปีที่ผ่านมา ลอรีอัล ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายพันธกิจสำคัญที่เราตั้งขึ้น นั่นคือ การนำเสนอ
นวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดให้กับชายหญิงทั่วโลก และนี่คือครั้งแรกที่ ลอรีอัล ต้องการที่จะถ่ายทอดพันธกิจที่ยิ่งใหญ่
มีประโยชน์และน่าตื่นเต้นนี้ลงบนแผ่นฟิลม์
Read the whole story
องค์กรของเรา ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ ลอรีอัล (ประเทศไทย) To know more
แบรนด์ของเรา แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของเรา To know more
ร่วมงานกับเรา เพื่อรังสรรค์ความงาม เราต้องการผู้มีความสามารถ To know more