ลอรีอัล ประเทศไทย ชวนเข้าคอร์สเรียนเสริมสวยรุ่นที่ 2 ในโครงการ “บิวตี้ฟูล
ทูมอร์โรวส์ ปี 3”

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)จำกัด ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศส และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อ โครงการ
“บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์ ปีที่ 3”
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย (ช่างผม) รุ่นที่ 2
Read the whole story
องค์กรของเรา ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ ลอรีอัล (ประเทศไทย) To know more
แบรนด์ของเรา แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของเรา To know more
ร่วมงานกับเรา เพื่อรังสรรค์ความงาม เราต้องการผู้มีความสามารถ To know more